"rationally designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): racjonalnie zaprojektować
  1. design czasownik + rationally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Your website: is it rationally designed?

powered by  eTutor logo