"strategically designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strategicznie zaprojektować
  1. design czasownik + strategically przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Ron Suskind noted that the CIA analysis of the video led them to the consensus view that the tape was designed strategically to help President Bush win reelection in 2004.

powered by  eTutor logo