"actually designed" — Słownik kolokacji angielskich

actually designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): faktycznie zaprojektować
  1. design czasownik + actually przysłówek
    Zwykła kolokacja

    It's like no one is trying to actually design anymore.

powered by  eTutor logo