"better designed" — Słownik kolokacji angielskich

better designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepiej zaprojektować
  1. design czasownik + better przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    This month we decided to do what had to be done, and replace the roof completely with something better designed for the climate.

powered by  eTutor logo