KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) by, for, around, with, to, ...
Kolokacji: 12
1. designed at = zaprojektowany przy designed at
2. designed under = zaprojektowany poniżej designed under
3. designed over = zaprojektowany ponad designed over
4. designed without = zaprojektowany na zewnątrz designed without
5. designed through = zaprojektowany całkowicie designed through
6. designed of = zaprojektowany z designed of
7. designed within = zaprojektowany wewnątrz designed within
8. designed before = zaprojektowany wcześniej designed before
9. designed along = zaprojektowany wzdłuż designed along
10. designed since = zaprojektowany od tej pory designed since
12. design among = projekt wśród design among
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.