KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"designed before" — Słownik kolokacji angielskich

designed before kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany wcześniej
  1. design czasownik + before przyimek
    Zwykła kolokacja

    Assessment is designed before lesson planning, so that instruction drives students toward exactly what they need to know.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo