"designed by" — Słownik kolokacji angielskich

designed by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany przez
  1. design czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So what about the walls of a building designed by a woman?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo