MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"designed around" — Słownik kolokacji angielskich

designed around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany wokół
  1. design czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The program is designed around the problem based learning approach making use of small study groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo