"design the production" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj produkcję
  1. design czasownik + production rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Jerome Sirlin will design and direct the production, which is being underwritten by Music From Japan.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo