"commissioned to design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamówiony do projektu
  1. commission czasownik + design czasownik
    Silna kolokacja

    Last year architects were commissioned to design the museum building.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo