"begin designing" — Słownik kolokacji angielskich

begin designing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij projektować
  1. begin czasownik + design czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    Eventually, I began designing board games for the general market.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo