Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. begin designing = zacznij projektować begin designing
3. hired to design = wynajęty projektowi hired to design
4. used to design = użyty do projektu used to design
5. ask to design = zaproś na projekt ask to design
6. start designing = zacznij projektować start designing
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.