BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. designed by = zaprojektowany przez designed by
2. designed for = zaprojektowany designed for
3. designed around = zaprojektowany wokół designed around
4. designed with = zaprojektowany z designed with
5. designed to = zaprojektowany aby designed to
6. designed into = zaprojektowany do designed into
7. designed in = zaprojektowany w designed in
8. designed after = zaprojektowany potem designed after
10. designed during = zaprojektowany podczas designed during
11. designed from = zaprojektowany z designed from
12. designed at = zaprojektowany przy designed at
13. designed on = zaprojektowany na designed on
14. designed under = zaprojektowany poniżej designed under
15. designed over = zaprojektowany ponad designed over
16. designed without = zaprojektowany na zewnątrz designed without
17. designed through = zaprojektowany całkowicie designed through
18. designed of = zaprojektowany z designed of
19. designed within = zaprojektowany wewnątrz designed within
20. designed before = zaprojektowany wcześniej designed before
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.