KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"designed on" — Słownik kolokacji angielskich

designed on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany na
  1. design czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    Like other programs of the day, the system was designed on a social services model.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo