"designed in" — Słownik kolokacji angielskich

designed in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany w
  1. design czasownik + in przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    All the work on the north range was designed and built in 1864-69.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo