KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"designed over" — Słownik kolokacji angielskich

designed over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany ponad
  1. design czasownik + over przyimek
    Silna kolokacja

    The 1-34 was designed over several years to spread out the development costs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo