"design on" — Słownik kolokacji angielskich

design on kolokacja
Popularniejsza odmiana: designed on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt na
  1. design czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    Like other programs of the day, the system was designed on a social services model.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo