"designed after" — Słownik kolokacji angielskich

designed after kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany potem
  1. design czasownik + after przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The boat has been designed, after more than a year of research.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo