Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(2) commission, appoint
Kolokacji: 2
(3) use, help, enjoy, spend
Kolokacji: 5
1. used to design = użyty do projektu used to design
2. help to design = pomoc do projektu help to design
3. help design = pomoc projekt help design
4. spent designing = wydane projektowanie spent designing
5. enjoy designing = lubić projektować enjoy designing
(4) ask, want, involve, need
Kolokacji: 4
(5) include, allow
Kolokacji: 2
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.