BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"design that" — Słownik kolokacji angielskich

design that kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt że
  1. design czasownik + that przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    "What did they do to the guy who designed that place?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo