BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
(1) by, for, around, with, to, ...
Kolokacji: 12
1. designed between = zaprojektowany pośrodku designed between
2. designed about = zaprojektowany około designed about
3. designed across = zaprojektowany wszerz designed across
4. designed against = zaprojektowany przeciwko designed against
5. design until = projekt do czasu gdy design until
6. designed out = zaprojektowany na zewnątrz designed out
7. design along with = projekt wraz z design along with
8. design out of = projekt z design out of
9. designed following = zaprojektowane następowanie designed following
10. designed together with = zaprojektowany razem z designed together with
11. design up = projekt w górę design up
12. design near = projekt prawie design near
13. design that = projekt że design that
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.