Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. design products = produkty projektowe design products
4. design sets = zbiory projektowe design sets
5. design cars = samochody projektowe design cars
7. design churches = kościoły projektowe design churches
8. design gardens = ogrody projektowe design gardens
10. design user interfaces = interfejsy użytkownika projektowe design user interfaces
11. design aircraft = samolot projektowy design aircraft
12. design posters = plakaty projektowe design posters
13. design furniture = meble projektowe design furniture
14. design games = gry projektowe design games
17. design experiments = eksperymenty projektowe design experiments
21. design software = oprogramowanie projektowe design software
22. design a version = zaprojektuj wersję design a version
23. design a number = zaprojektuj liczbę design a number
24. design dresses = sukienki projektowe design dresses
26. design schools = szkoły projektowe design schools
27. design models = model projektowi design models
28. design computers = komputery projektowe design computers
29. design the cover = zaprojektuj nakrycie design the cover
30. design vehicles = pojazdy projektowe design vehicles
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.