"design one's home" — Słownik kolokacji angielskich

design one's home kolokacja
Popularniejsza odmiana: design homes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt czyjś dom
  1. design czasownik + home rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1964 he moved his practice to Hawaii and continue to design modern homes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo