BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design churches" — Słownik kolokacji angielskich

design churches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kościoły projektowe
  1. design czasownik + church rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also designed churches, hospitals, schools, hotels and private residences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo