"design one's clothes" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: design clothes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt czyjś ubranie
  1. design czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She thought it should be against the law for a man to design women's clothes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo