"buy clothes" — Słownik kolokacji angielskich

buy clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup ubranie
  1. buy czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted to see whether or not people would actually buy her clothes.

    Podobne kolokacje:

podobne do "buy clothes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "buy clothes" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne