"design clothes" — Słownik kolokacji angielskich

design clothes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ubranie projektowe
  1. design czasownik + clothes rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She thought it should be against the law for a man to design women's clothes.

    Podobne kolokacje: