"design computers" — Słownik kolokacji angielskich

design computers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komputery projektowe
  1. design czasownik + computer rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    If only we would stop writing news, building cities, designing new computers.

podobne do "design computers" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design computers" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik