"design cars" — Słownik kolokacji angielskich

design cars kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochody projektowe
  1. design czasownik + car rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    If the market changed along the lines you suggest, other means of designing new cars would emerge.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo