BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design models" — Słownik kolokacji angielskich

design models kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): model projektowi
  1. design czasownik + model rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Zelinsky also designed new models for the Dean Guitars line up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo