"design homes" — Słownik kolokacji angielskich

design homes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domy projektowe
  1. design czasownik + home rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1964 he moved his practice to Hawaii and continue to design modern homes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo