"design user interfaces" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): interfejsy użytkownika projektowe
  1. design czasownik + interface rzeczownik
    Silna kolokacja

    It's time to get everybody on the same page, here, about how we design user interfaces, and then life will be wonderful.

    Podobne kolokacje:

podobne do "design user interfaces" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "design user interfaces" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
inne