BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
1. begin designing = zacznij projektować begin designing
2. hired to design = wynajęty projektowi hired to design
3. start designing = zacznij projektować start designing
4. work designing = projektowanie robocze work designing
5. chosen to design = wybrany do projektu chosen to design
6. work to design = praca do projektu work to design
7. try to design = spróbuj do projektu try to design
8. go to design = pójdź do projektu go to design
9. continue designing = kontynuuj projektowanie continue designing
10. enable to design = umożliw do projektu enable to design
(2) commission, appoint
Kolokacji: 2
(3) use, help, enjoy, spend
Kolokacji: 5
(4) ask, want, involve, need
Kolokacji: 4
(5) include, allow
Kolokacji: 2
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.