"designed during" — Słownik kolokacji angielskich

designed during kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany podczas
  1. design czasownik + during przyimek
    Silna kolokacja

    The work was designed during 1959-1960 and cast in 1965.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo