"designed including" — Słownik kolokacji angielskich

designed including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany w tym
  1. design czasownik + including przyimek
    Silna kolokacja

    He also designed other buildings on the island, including a library.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo