KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) specifically, generally
Kolokacji: 2
2. generally designed = ogólnie zaprojektować generally designed
  • Bullets are generally designed to work in air, which has a very low density.
  • Life insurance is generally designed for younger, working people with families.
  • Another major consideration is that the devices themselves and the dictionaries in them are generally designed for a particular market.
  • Assists are generally designed to orient a person in present time.
  • These drugs were generally designed for other medical conditions but have been found to be effective against eczema.
  • But such places are generally not designed for long-term detention.
  • They are generally designed to transmit on international distress frequencies.
  • It is generally designed to give about three steps of warning to the highest level players using the field.
  • Systems are generally designed in order to ensure the highest energy yield for a given investment.
  • This, however, wasn't too large of a problem in a system that was generally not designed for floating-point-intensive applications.
(4) carefully, conservatively
Kolokacji: 2
(5) poorly, well, badly, fully
Kolokacji: 4
(8) properly, improperly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(13) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) similarly, identically
Kolokacji: 2
(17) intricately, elaborately
Kolokacji: 2
(20) elegantly, tastefully
Kolokacji: 2
(21) artfully, cunningly, slickly
Kolokacji: 3
(22) ostensibly, seemingly
Kolokacji: 2
(25) appropriately, suitably
Kolokacji: 2
(26) strictly, rigorously
Kolokacji: 2
(27) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(28) extravagantly, lavishly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.