KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) specifically, generally
Kolokacji: 2
  • The $700 computer was designed specifically for the education market.
  • It is the first such test designed specifically for use with children.
  • Data from studies specifically designed to answer this question are expected within the next few years.
  • But it is not designed specifically with 7-year-olds in mind.
  • The house was specifically designed so that every single room would have a river view.
  • It was the first building in the nation specifically designed for television.
  • Many of the activities during both events are designed specifically for you.
  • Some are designed specifically for teams, others students can work on alone.
  • It was the University's first building to be specifically designed for the teaching of science.
  • Indeed these last two series were designed specifically for international sales.
2. generally designed = ogólnie zaprojektować generally designed
(4) carefully, conservatively
Kolokacji: 2
(5) poorly, well, badly, fully
Kolokacji: 4
(8) properly, improperly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(13) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) similarly, identically
Kolokacji: 2
(17) intricately, elaborately
Kolokacji: 2
(20) elegantly, tastefully
Kolokacji: 2
(21) artfully, cunningly, slickly
Kolokacji: 3
(22) ostensibly, seemingly
Kolokacji: 2
(25) appropriately, suitably
Kolokacji: 2
(26) strictly, rigorously
Kolokacji: 2
(27) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(28) extravagantly, lavishly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.