"design uniforms" — Słownik kolokacji angielskich

design uniforms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uniformy projektowe
  1. design czasownik + uniform rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There are specifically designed uniforms for sport classes and netball/cricket teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo