"designed from" — Słownik kolokacji angielskich

designed from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany z
  1. design czasownik + from przyimek
    Silna kolokacja

    Not having any plans, they designed the church from a picture in a book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo