"hired to design" — Słownik kolokacji angielskich

hired to design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wynajęty projektowi
  1. hire czasownik + design czasownik
    Zwykła kolokacja

    Or he could be hired to design for any number of houses.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo