"design clothing" — Słownik kolokacji angielskich

design clothing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odzież projektowa
  1. design czasownik + clothing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In his free time he was always designing clothing for friends and colleagues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo