"design houses" — Słownik kolokacji angielskich

design houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: design a house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): domy projektowe
  1. design czasownik + house rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Each team was asked to design a house for a standard 80-by-100-foot lot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo