"designed along" — Słownik kolokacji angielskich

designed along kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektowany wzdłuż
  1. design czasownik + along przyimek
    Luźna kolokacja

    The resort was designed along the lines of Mediterranean fishing and farm villages.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo