"design brochures" — Słownik kolokacji angielskich

design brochures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): broszury projektowe
  1. design czasownik + brochure rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has designed books, journals, posters, brochures, packaging, logos, cards, giftwrap and fonts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo