"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design czasownik

design + rzeczownik
Kolokacji: 155
design costumes • design products • design buildings • design sets • design cars • design homes • design churches • design gardens • ...
czasownik + design
Kolokacji: 23
begin designing • commissioned to design • hired to design • used to design • ask to design • start designing • ...
design + przyimek
Kolokacji: 37
designed by • designed for • designed around • designed with • designed to • ...
design + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
specifically designed • originally designed • specially designed • designed primarily • carefully designed • poorly designed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 24
(1) specifically, generally
Kolokacji: 2
  • The building opened with about 800 students, 50 more than it was originally designed to hold.
  • "The way the project was originally designed is that we would build the outside first," he said.
  • The school building was originally designed to house 150 students and six teachers were hired.
  • The school was originally designed with the open classroom theory.
  • This program was originally designed to run under Windows 95.
  • The game was originally designed for girls between the ages of 13 and 16.
  • Yet the various television systems were not originally designed to be compatible with film at all.
  • The planes were originally designed to take off and land from the ground.
  • Originally designed for 1,600 students, the school received a substantial addition in 2004.
  • The school was originally designed to accommodate 600 students, and in 2005/2006 had a student population of 640.
2. designed primarily = zaprojektowany pierwotnie designed primarily
3. initially designed = początkowo zaprojektować initially designed
4. designed mainly = zaprojektowany głównie designed mainly
6. essentially designed = zasadniczo zaprojektować essentially designed
7. chiefly designed = głównie zaprojektować chiefly designed
(4) carefully, conservatively
Kolokacji: 2
(5) poorly, well, badly, fully
Kolokacji: 4
(8) properly, improperly
Kolokacji: 2
(11) exclusively, solely
Kolokacji: 2
(12) expressly, explicitly
Kolokacji: 2
(13) cleverly, smartly
Kolokacji: 2
(14) simply, merely
Kolokacji: 2
(16) similarly, identically
Kolokacji: 2
(17) intricately, elaborately
Kolokacji: 2
(20) elegantly, tastefully
Kolokacji: 2
(21) artfully, cunningly, slickly
Kolokacji: 3
(22) ostensibly, seemingly
Kolokacji: 2
(25) appropriately, suitably
Kolokacji: 2
(26) strictly, rigorously
Kolokacji: 2
(27) strikingly, stunningly
Kolokacji: 2
(28) extravagantly, lavishly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.