"principally designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie zaprojektować
  1. design czasownik + principally przysłówek
    Luźna kolokacja

    "Therefore her body was designed principally to look good in clothes."

powered by  eTutor logo