"personally design" — Słownik kolokacji angielskich

personally design kolokacja
Popularniejsza odmiana: personally designed
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście projekt
  1. design czasownik + personally przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I personally designed the system, based on all the latest theories.

powered by  eTutor logo