"personally designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): osobiście zaprojektować
  1. design czasownik + personally przysłówek
    Luźna kolokacja

    I personally designed the system, based on all the latest theories.

powered by  eTutor logo