"uniquely designed" — Słownik kolokacji angielskich

uniquely designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowo zaprojektować
  1. design czasownik + uniquely przysłówek
    Luźna kolokacja

    Some Christmas tree stands were uniquely designed and have value in the secondary antiques market.

powered by  eTutor logo