"indigenously designed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lokalnie zaprojektowany
  1. design czasownik + indigenously przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    According to the Navy, the nuclear submarine is an ambitious project, and will be designed and built indigenously.

powered by  eTutor logo